Dr. Andó Andrea vagyok, üdvözlöm az ügyvédi irodám honlapján!

A 2010-ben alapított irodám a polgári jog területén nyújt széleskörű szolgáltatást.
Ügyfeleimnek leggyakrabban családjoggal, öröklési joggal, társasági joggal, ingatlan joggal, valamint munkajoggal összefüggő ügyekben nyújtok jogi segítséget.

Kizárólag személyesen, az első beszélgetéstől az ügy során végig egyszemélyben és csak én viszem az ügyét, melyre kellő figyelmet és időt szánok.

Ügyfeleimre összpontosítva, gyakorlati megközelítéssel látom el a jogi képviseletüket, előzetes megbeszélésünk alapján más szakemberekkel is együttműködve.

SZOLGÁLTATÁSOK

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • csereszerződés
 • haszonélvezet alapítása, megszüntetése
 • bérleti jogviszony
 • közös tulajdonnal kapcsolatos kérdések
 • társasházzal kapcsolatos kérdések
 • tanácsadás és okiratszerkesztés munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben
 • peren kívüli- és peres képviselet ellátása
 • különféle polgári jogi szerződések (pl.: tartási-, életjáradéki szerződés, vállalkozási- és megbízási szerződés)
 • civil szervezetek létrehozása, változásbejegyzése, megszüntetése
 • cégalapítás, módosítás, megszüntetés
 • cég vagyonában bekövetkezett változások
 • üzletrész adásvétel
 • társasági formaváltás
 • hitelezői igényérvényesítés (felszólítás, fizetési meghagyás, felszámolási eljárás)
 • Házasság felbontása
 • Szülői felügyeleti jog gyakorlása
 • Kapcsolattartás
 • Tartásdíj
 • Házassági, élettársi vagyonjogi megállapodások
 • végrendelet
 • öröklési szerződés
 • halál esetére szóló ajándékozási szerződés
 • hagyatéki eljárás

KAPCSOLAT

CÍM
1123 Budapest, Alkotás utca 37. 2. lh. 2/9.
bejárat a Kiss János altábornagy utca 19. felől

TELEFON
+ 36 70 318 0783

E-MAIL
andoandrea@ugyvedno.com

ÜGYFÉLFOGADÁS
Időpont egyeztetés céljából szíveskedjék a fenti elérhetőségek bármelyikén vagy valamelyikén megkeresni.

DÍJAZÁS
Ügyfeleimmel történő személyes megbeszélés keretében, illetve az adott ügy áttanulmányozását követően adok tájékoztatást.

Tájékoztató jelleggel: óradíjam 48.000 Ft.

Fontos információ

A jelen honlapon olvasható tartalom nem minősül jogi tanácsadásnak.
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Andó Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
Minden jog fenntartva.