A jelen honlapon olvasható tartalom nem minősül jogi tanácsadásnak.
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Andó Andrea Ügyvédi Iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.
Minden jog fenntartva.