INGATLANJOG

 • adásvételi szerződés
 • ajándékozási szerződés
 • csereszerződés
 • haszonélvezet alapítása, megszüntetése
 • bérleti jogviszony
 • közös tulajdonnal kapcsolatos kérdések
 • társasházzal kapcsolatos kérdések

TÁRSASÁGI JOG

 • cégalapítás, módosítás, megszüntetés
 • cég vagyonában bekövetkezett változások
 • üzletrész adásvétel
 • társasági formaváltás
 • hitelezői igényérvényesítés (felszólítás, fizetési meghagyás, felszámolási eljárás)

MUNKAJOG

 • tanácsadás és okiratszerkesztés munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésekben
 • peren kívüli- és peres képviselet ellátása

OKIRATSZERKESZTÉS

 • különféle polgári jogi szerződések (pl.: tartási-, életjáradéki szerződés, vállalkozási- és megbízási szerződés)
 • civil szervezetek létrehozása, változásbejegyzése, megszüntetése